اساسنامه جامعه باستان‌شناسی

اساسنامه جامعه باستان‌شناسی ایران


ماده 1: کلیات

با توجه به اهمیت روزافزون نقش باستان‌شناسی در دنیا و زندگی کنونی بشری و ضرورت توسعه و اعتلای دانش باستان‌شناسی در ایران “جامعه باستان‌شناسی ایران” که از این پس در این اساسنامه “جامعه” نامیده می شود تشکیل می گردد. جامعۀ باستان‌­شناسی ایران تشکلی برای طرح مسائل علمی و حرفه­ای باستان‌شناسی و نهادی علمی، مدنی، صنفی و غیردولتی است که در زمینۀ باستان‌­شناسی ایران و با مشارکت داوطلبانه اعضا فعالیت می­کند. هدف این نهاد انجام فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی، و علمی است. «جامعه» سعی می‌کند با بحث، تبادل نظر، نقد و بررسی مسائل حرفه­ای و علمی باعث بالا رفتن سطح کیفی باستان­‌شناسی ایران شود و با رصد چالش­ها و تهدیدهای حوزۀ باستان‌شناسی و میراث فرهنگی، بر حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و حقوق صنفی باستان­شناسان ایران نظارت داشته باشد. این نهاد از یک طرف می‌کوشد بستری برای همفکری، اطلاع‌­رسانی علمی، همکاری، وکنش جمعی در میان باستان‌شناسان باشد و از طرف دیگر زمینه‌های آشنایی مردم با باستان‌­شناسی را فراهم کرده و اهمیت شناخت گذشته را در حد توان به همگان آموزش دهد. اگرچه از بین بردن مشکلات فردی باستان­‌شناسان از وظایف این نهاد نیست، اما چاره­جویی برای گشودن مشکلات حرفه­ای/ صنفی و کمبودهای علمی نیز در برنامه‌های پیش­روی جامعه در نظرگرفته شده است.

بند 1- جامعه صرفاً در زمینه های علمی-پژوهشی، تخصصی و حرفه ای فعالیت می کند و اعضای آن حق فعالیت های سیاسی به نفع احزاب و گروه های سیاسی را به نام “جامعه” ندارند.

بند 2- جامعه بنیادی غیر انتفاعی (غیرتجاری) است.

بند 3- مسئولیت فعالیت های جامعه با هیئت مدیره آن است و هیئت مدیره نماینده جامعه محسوب می شود.

بند 3- هر یک از اعضا با درخواست عضویت در همان ابتدا تعهد می نمایند که منافع جمعی جامعه را بر منافع فردی ترجیح دهند. کسب منافع فردی مادامیکه مستقل باشد یا به مبانی و بقای جامعه لطمه نزند بلامانع است.

بند 4- جامعه نهادی است که شکل گیری و تاسیس آن در دنیای مجازی و فعلاً با استفاده از فضای شرکت گوگل (Google) انجام می شود. فعالیت های اولیه جامعه از طریق وبسایت اختصاصی آن، تالار و اتاق های گفتگوی (Googlegroup) صورت می گیرد و فعالیت های آن تا اطلاع ثانوی در همین فضا خواهد بود. بنابراین جامعه فعلاً محلی خارج از دنیای مجازی برای فعالیت های خود ندارد.

تبصره 1: در صورت تمایل اعضای جامعه و تصویب در مجمع عمومی، جامعه ممکن است فعالیت های خود را از فضای مجازی به فضای واقعی نیز بسط و گسترش دهد.

تبصره 2: بندهایی در اساسنامه وجود دارد که صرفاً منطبق با فعالیت های واقعی جامعه است. بی شک چنین بندهایی تنها پس از آغاز فعالیت های واقعی جامعه معنی و مفهوم می یابد.

 

 

بند5- نشانی وبسایت جامعه عبارت است از     iranianarchaeology.orgو نشانی اتاق گفتگوی آن عبارت است از sia-hall@googlegroups.com

بند 6- جامعه از تاریخ اعلانِ رسمیِ تاسیس آن در وبسایت، برای زمان نامحدودی تشکیل می شود.

 

ماده 2: ارکان جامعه

ارکان اصلی و پایدار در ساختار جامعه عبارتند از: هیئت موسس، هیئت مدیره، هیئت اجرایی، بازرسان و مجمع عمومی. ارکان غیراصلی در ساختار جامعه متشکل است از: شورای عالی، گروه های علمی و کمیته ها.

هیئت موسس (Board of Founders)

بند 1- جامعه با تصمیم و تصـویب موسسان تاسیس گردیده و موسسان به یاری کسانیکه بعداً بر اساس آیین نامه های جامعه و مفاد اساسنامه به عضویت جامعه پذیرفته شوند، مجمع عمومی را تشکیل می دهند.

وظایف هیئت موسس تا پیش و پس از تشکیل نخستین مجمع عمومی به شرح زیر است:

1-1- انجام اقدامات اولیه، شکل دهی و سازماندهی جامعه تا زمان تاسیس و اعلان عمومیِ تاسیس

1-2- انتخاب اولیه ارکان جامعه

1-3- تهیه و تدوین اساسنامه

1-4- تهیه و تدوین اهداف مقدماتی جامعه

1-5- تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی

1-6- هیئت موسس بر حسن انجام فعالیت ها نظارت خواهد داشت

1-7- هیئت موسس در ایجاد هماهنگی بین ارکان و اجزاء جامعه مشارکت خواهد داشت

1-8- در صورتی که جامعه از روح اساسنامه و اهداف خود فاصله بگیرد، هیئت موسس پیشنهاد تشکیل مجمع عمومیِ فوق العاده برای انحلال جامعه خواهد داد.

تبصره: تا زمانی که فعالیت های جامعه همچنان محدود به دنیای مجازی باشد، پیشنهاد انحلال با هماهنگی شورای عالی به بخش انتخابات و همزمان به تالار عمومی ارائه خواهد شد تا در این مورد نظرسنجی عمومی برگزار شود.

هیئت مدیره (Board of Directors)

بند 2- هيئت مديره جامعه به تعداد 10 نفر از میان اعضای پیوسته آن برگزیده می شود و متشکل از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو ذخیره (علي‌البدل) و رئیس شورای عالی است كه بجز رئیس شورای عالی بقیه اعضای هیئت مدیره هر دو سال يكبار با رأي مخفيِ اعضای “پيوسته” جامعه انتخاب مي‌شوند. مسئولیت فعالیت های جامعه با هیئت مدیره آن است و هیئت مدیره نماینده جامعه محسوب می شود.

2-1- هيچيك از اعضای هیئت مدیره نمي­توانند بيش از 3 بار متوالي به عضويت آن انتخاب شوند.

2-2- هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهد نمود. دبیر می تواند خارج از هیئت مدیره انتخاب شود. وظایف و اختیارات دبیر توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

2-3- تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. بنا به هر دلیلی، در صورت تساوی آرا، رئیس جلسه یک رای اضافه خواهد داشت.

تبصره ی 2-3-1- تا زمانی که فعالیت های جامعه محدود به فضای مجازی است و دارای مکان خاصی نیست، اعضای هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور همزمان از طریق “اتاق گفتگوی هیئت مدیره” به نشانی: directors-room-sia@googlegroups.com به بحث و گفتگو و تصمیم گیری خواهند پرداخت.

2-4- غیبت در سه جلسه ی متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه در حکم استعفای فرد غایب از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای ذخیره که به ترتیب بیشترین آرا را در مجمع عمومی کسب نموده اند، جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

تبصره: در صورت آغاز فعالیت های جامعه در دنیای واقعی، کلیه مکاتبات رسمی جامعه در فضای واقعی با امضاء و مهر رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات در فضای مجازی نیز دارای امضای وی خواهد بود.

2-5- هيئت مديره حداكثر تا سی روز پس از انتخاب شدن،‌ با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي كند.

2-6- در صورت استعفاء یا ‌بركناري هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو ذخیره براي مدت باقيمانده ی دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

2-7- شركت بازرس یا بازرسان در جلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است.

2-8- بجز درباره موضوعاتي که به موجب اساسنامه تصميم گیری و اقدام درباره ی آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيئت مديره اختيارات تام براي اداره ی امور را، مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت جامعه، داراست.

2-9- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخوان مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بالافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به شورای عالی ارسال كند.

2-10- تا تعیین و آغاز به کار هیئت مدیره جدید کلیه ی مسئولیتها بر عهده هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

2-11- كليه مصوبات هيئت مديره توسط دبیر ثبت می شود و پس از تایید اعضای هیئت مدیره در دبیرخانه بایگانی می شود.

2-12- یکی از اعضای هیئت مدیره رئیس شورای عالی است و از تمام امتیازات آن برخوردار است ولی سمت اجرائی نخواهد داشت. رئیس شورای عالی مسئول ابلاغ تصمیمات آن شورا به هیئت مدیره است.

2-13- هیئت مدیره و اعضای آن در ارتباط منطقی و پیوسته با دیگر ارکان جامعه خواهند بود.

2-14- کليه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد .

وظایف هیئت مدیره عبارتند از:

2-16- اداره امور جاری جامعه طبق اساسنامه، شرح اهداف آن و اجرای مصوبات مجمع عمومی.

2-17- تلاش برای حفظ حقوق و منافع حرفه ای اعضای جامعه.

2-18- اعلام موضع در رابطه با مسائل روز باستان شناختی و میراث فرهنگی به نمایندگی از اعضای جامعه.

تبصره: هیئت مدیره تنها نماینده رسمی جامعه است و مواضع آن به معنای مواضع جامعه تلقی می شود که ابتدا در صفحه نخست وبسایت و نیز صفحه اعلان های جامعه درج خواهد شد. پس از آن، استفاده از مطالب و مواضع جامعه بوسیله رسانه های همگانی بلامانع خواهد بود.

2-19- تهیه و تدوین برنامه های سالانه و بلندمدت (چند ساله).

2-20- دعوت بموقع مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

2-21- تصمیم گیری نهایی در مورد برنامه های پیشنهاد شده از سوی کمیته ها، گروه های علمی و دیگر ارکان جامعه.

2-22- تهیه گزارش عملکرد سالانه جامعه

2-23- نظارت بر حسن انجام انتخابات و گزینش های داخلی گروه های علمی، کمیته ها و هیئت اجرایی

2-24- پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه جامعه به شورای عالی و مجمع عمومی فوق العاده.

2-25- تشکیل دبیرخانه برای هئیت مدیره و جامعه.

2-26- تصمیم گیری برای پذیرش اعضای جدید جامعه و رسیدگی به استعفا، برکناری، تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء.

2-27- تشکیل کمیته ها و گروه های ویژه برای موضوعات و امور مختلف طبق اهداف جامعه و نظارت بر این کمیته ها.

2-28- تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی.

2-29- پاسخگویی و ارائه توضیحات از طرف جامعه درباره امور و مسائل باستان شناسی ایران.

2-30- جلب هدایا و کمک های مالی.

2-31- تهیه و اختصاص کدعضویت در طول فعالیت های مجازی و صدور کارت عضویت پس از آغاز فعالیت های واقعی جامعه برای اعضاء با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر جامعه.

تبصره: تا زمانی که فعالیت های جامعه محدود به فضای مجازی است هیئت مدیره اقدام به صدور کدعضویت خواهد کرد.

2-32- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي درتمام مراجع دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير.

2-33- در صورت لزوم، انتخاب و معرفي نمايندگان جامعه براي شركت در مجامع علمي ملی و بین المللی.

2-34- تصميم گیری درباره عضويت جامعه در مجامع علمي ملی و بین المللی.

2-35- کسب نظرات کارشناسی و مشاوره (متناسب با موضوعات مورد نظر) از کمیته ها و گروه های علمی پیش از تصمیم گیری ها در جلسات هیئت مدیره.

هیئت اجرایی (Executive Board)

بند 3- هیئت اجرایی متشکل از حداقل 14 عضو است که (بجز بازرسان) تمامی اعضای آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند. این هیئت بازوی اجرایی هیئت مدیره محسوب می شود و مسئولیت اصلی و عمده آن ایجاد هماهنگی و تسهیل سازوکارهای ارتباطی میان کمیته ها، گروه های علمی و اعضای اجرایی جامعه است. واحدهای اجرایی این هیئت عبارتند از:

3-1- بخش ایکتابخانه: کتابخانه ی اینترنتی وابسته به وبسایت جامعه است که توسط دو نفر از اعضای هیئت اجرایی سرپرستی و اداره می شود.

3-2- بخش خبر: گروهی است با حداقل دو نفر عضو که می بایست اخبار باستان شناسی را (با تاکید بر اخبار باستان شناسی ایران) تهیه و تنظیم نموده و برای درج در بخش اخبار وبسایت در اختیار مسئول وبسایت قرار دهند.

3-3- بخش عضویت: گروهی است متشکل از حداقل دو نفر عضو که می بایست به درخواست های عضویت پاسخگو باشند. اعضای این بخش اطلاعات متقاضیان عضویت را برای تصمیم گیری در هیئت مدیره طبقه بندی و آماده می کنند. اعضای این بخش می بایست به پرسش های درخواست کنندگان پاسخگو باشند و آنها را برای تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمک کنند.

3-4- بخش ارتباطات: گروهی است متشکل از حداقل دو نفر عضو که طبق برنامه ها و تصمیمات هیئت مدیره مسئولیت تسهیل یا برقراری ارتباطات داخلی و خارجی را به عهده دارند.

3-5- بخش بازرسان: گروهی متشکل از حداقل دو نفر عضو است که اعضای آن توسط شورای عالی انتخاب می شود و در ارتباط پیوسته با آن شورا از یک سو و از سوی دیگر با هیئت اجرایی است. تسهیل فعالیت های بازرسان برای تهیه ی گزارش بر عهده هیئت اجرایی و هیئت مدیره است. بازرسان با تهیه گزارش از عملکرد بخش ها و ارکان مختلف جامعه امکان ارزیابی فعالیت های کلی را برای شورای عالی و مجمع عمومی فراهم می کند. بازرسان با هماهنگی شورای عالی و هیئت مدیره و بدون حق رای می توانند در جلسات هیئت مدیره نیز شرکت داشته باشند.

3-5-1- یک بازرس به انتخاب مجمع عمومی و یک بازرس به انتخاب شورای عالی خواهد بود.

3-5-2- انتخاب دوباره بازرسان بلامانع است.

3-5-3- بررسی اسناد و مدارک مالی جامعه و هیئت مدیره و تهیه گزارش برای مجمع و شورای عالی از وظایف بازرسان است.

3-5-4- بازرسان می بایست گزارش سالانه هیئت مدیره را بررسی نمایند و گزارشی از عملکرد هئیت مدیره و جامعه برای مجمع عمومی و شورای عالی تهیه نمایند.

3-5-5- ارائه گزارش از هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی و شورای عالی.

تبصره ی 3-1- کليه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد .

3-6- بخش وبسایت: این بخش متشکل از حداقل دو عضو است که می بایست اخبار، اطلاعات و مطالب را بنا به تصمیم هیئت مدیره در وبسایت درج و منتشر کنند. اعضای بخش وبسایت ضروری است آشنایی کافی با فناوری رایانه و اینترنت داشته باشند و بر حفظ امنیت آن توانا باشند.

3-7- بخش مالی: اعضای این بخش متشکل از دو نفر است که به انتخاب هیئت مدیره تعیین میشوند. اعضای بخش مالی مسئولیت انجام امور مالی و حسابداری جامعه را به عهده دارند که زیر نظر هیئت مدیره کار می کنند.

شورای عالی (Council)

بند 4- شورای عالی از میان اعضای پیوسته و افتخاری جامعه خواهد بود و متشکل از 7 نفر اعضای انتخابی است که 1 نفر از آنها از میان روسای پیشین شورای عالی و 1 نفر از میان روسای پیشین هیئت مدیره خواهند بود. اعضای شورای عالی توسط مجمع عمومی برای سه سال انتخاب می شوند.

4-1- شورای عالی بر مدیریت جامعه طبق خط مشی ها، شرح اهداف و مفاد اساسنامه نظارت خواهد داشت.

4-2- رئیس شورای عالی در هیئت مدیره نیز عضویت خواهد داشت. وی از تمام امتیازات عضویت در هیئت مدیره برخوردار است ولی سمت اجرائی نخواهد داشت.

4-3- رئیس شورای عالی مسئول ارتباط بین شورای عالی و هیئت مدیره است و ابلاغ تصمیمات آن شورا به هیئت مدیره از وظایف اوست.

4-4- انتخاب دوباره اعضای شورا بلامانع است.

4-5- در صورتیکه هیئت مدیره در اجرای وظایف خود قصور نشان داده باشد، شورای عالی می تواند تغییر هیئت مدیره را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید و درخواست جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده کند.

4-6- جلسات شورای عالی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد.

4-7- در شورای عالی باستان شناسانی مجرب در سطح ملی و بین المللی نیز می توانند بدون حق رای و بصورت افتخاری شرکت کنند. نظریات اعضای افتخاری جنبه مشورتی خواهد داشت.

کمیته ها (Committees)

بند 5- کمیته ها گروه های تخصصی-اجرایی هستند که بنا به ضرورت با پیشنهاد هیئت مدیره یا اعضای جامعه می توانند تشکیل شوند. وجود برخی از کمیته ها ممکن است همیشگی و پایدار باشد و برخی دیگر موقتی و ناپایدار. اعضای کمیته ها متشکل از اعضای پیوسته، دانشجویی و افتخاری جامعه است که بنا به تصمیم جمعی می توانند نشست مشترک داشته باشند و یا هنگام برگزاری همایش های سالانه تشکیل جلسه دهند. کارکرد عمده کمیته ها می تواند به شرح زیر باشد:

5-1- تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها برای موضوع تخصصی کمیته.

5-2- تلاش برای تهیه ی بانک اطلاعاتی و آمار در رابطه با موضوع کمیته.

5-3- گردآوری اخبار و اطلاعات مرتبط با موضوع کمیته (در این رابطه کمیته می تواند در ارتباط نزیک با گروه خبر فعالیت کند).

5-4- تهیه گزارش های تخصصی، کارشناسی و دادن مشاوره در رابطه با موضوع کمیته برای هیئت مدیره.

تبصره ی 5-1- اعضای کمیته ها یک نفر از میان خود به عنوان مدیر برای اداره ی جلسات بحث و ارتباط با دیگر بخش های جامعه انتخاب خواهند کرد.

تبصره ی 5-2- اعضای دیگر ارکان جامعه (هیئت مدیره، موسسین، شورای عالی، کمیته ها و گروه های علمی) می توانند در هر کمیته ای بطور رسمی مشارکت داشته و عضو باشند.

تبصره ی 5-3- مسئولیت برقراری ارتباط و هماهنگی میان کمیته ها و هیئت مدیره با مسئول کمیته ها است که توسط هیئت مدیره انتخاب می شود.

  • برای آگاهی های بیشتر درباره ی کمیته ها به وبسایت مراجعه فرمایید.

گروه های علمی (Interest Groups)

بند 6- گروه هایی علمی-تخصصی هستند که بنا به پیشنهاد و علاقه مندی اعضای جامعه تشکیل می شوند. شرکت و عضویت در گروه های علمی فرصتی است برای تبادل نظر، هم اندیشی و برنامه ریزی های گروهی درباره موضوعاتی خاص در باستان شناسی. گروه های علمی می توانند از سمینارها، کارگروه ها و برنامه های خاص در همایش های بین المللی پیشتیبانی کنند. گروه های علمی می توانند طرح های پژوهشی، اجرایی و حرفه ای نیز به هیئت مدیره ارائه نمایند. کارکرد عمده گروه های علمی می تواند به شرح زیر باشد:

6-1- مطالعه و تهیه گزارش های تخصصی درباره مشکلات و کاستی های علمی در مناطق، مراحل، فازها و دوره های خاص باستان شناختی ایران.

6-2- ارائه برنامه برای پویاتر شدن مطالعات باستان شناختی با موضوعات مرتبط با گروه.

6-3- تلاش برای تهیه بانک اطلاعاتی و آمار در رابطه با موضوع مورد علاقه گروه.

6-4- گردآوری اخبار و اطلاعات مرتبط با موضوع گروه (در این رابطه گروه می تواند در ارتباط نزیک با گروه خبر فعالیت کند).

6-5- تهیه گزارش های تخصصی، کارشناسی و دادن مشاوره در رابطه با موضوع گروه علمی برای هیئت مدیره.

6-6- اعضای دیگر ارکان جامعه (هیئت مدیره، موسسین، شورای عالی، کمیته ها و گروه های علمی) می توانند در هر گروه علمی ای بطور رسمی مشارکت داشته و عضو باشند.

6-7- مسئولیت برقراری ارتباط و هماهنگی میان گروه های علمی و هیئت مدیره با مسئول گروه های علمی است که توسط هیئت مدیره انتخاب می شود.

تبصره ی 6-1- اعضای گروه ها یک نفر از میان خود به عنوان مدیر برای اداره جلسات بحث و ارتباط با دیگر بخش های جامعه انتخاب خواهند کرد.

  • برای آگاهی های بیشتر درباره گروه های علمی به وبسایت مراجعه فرمایید.

مجمع عمومی

بند 7- مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری جامعه است و به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود. مجمع عمومی از گردهمایی همه اعضای پیوسته، افتخاری و دانشجویی آن شکل می گیرد.

7-1- مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیم گیری ها با رای نصف بعلاوه ی یک اعضای حاضر در جلسه مورد تصویب قرار می گیرد.

7-2- مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي شود. درباره زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی در هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.

7-3- در صورتيكه در دعوت نخست، مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه ی دوم به فاصله حداقل سی روز بعد تشكيل مي شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

7-4- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هیئت مدیره، شورای عالی و يا با درخواست يك سوم اعضای “پیوسته” تشكيل مي شود.

7-5- يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومي فوق العاده نمايند، مشروط براينكه هيئت مديره و شورای عالی جامعه به تقاضای ايشان پاسخ منفي داده باشد. در چنين حالتي ايشان در آگهي دعوت می بایست به موضوع جلسه و پذیرفته نشدن درخواست خود توسط هيئت مديره و شورای عالی تصریح نمایند.

7-6- دعوت براي تشكيل مجمع عمومي بايد حداقل از 30 روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي جامعه برسد. ضروری است که در چندین نوبت تا قبل از تشکیل مجمع برای یادآوری اطلاع رسانی شود.

7-7- مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه اي متشکل از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

7-8- اعضای هیئت رئیسه مجمع بطور مشترک توسط هیئت مدیره و شورای عالی انتخاب می شوند.

7-9- اعضاي هيئت رئيسه نبايد از میان کساني باشند که خود را در انتخابات هيئت مديره یا شورای عالی نامزد کرده اند .

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

7-10- انتخاب اعضای هیئت مدیره (هر دو سال یک بار).

7-11- انتخاب اعضای شورای عالی (هر سه سال یک بار).

7-12- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه، خط مشی ها و شرح اهداف.

7-13- تصویب انحلال جامعه.

7-14- عزل اعضای هیئت مدیره یا شورای عالی.

7-15- بررسي، تصويب یا رد پيشنهادهای هيئت مديره.

7-16- تعیین میزان حق عضویت اعضا.

تبصره ی 7-1- تا زمان تشكيل نخستین مجمع عمومي، همه وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده بر عهده هيئت موسس است.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده می تواند از جمله مواردی به شرح زیر باشد:

7-17- تصویب تغییرات عمده در مفاد اساسنامه.

7-18- تصویب یا رد انحلال جامعه.

ماده 3: عضویت

بند 8- تخصص، تجربه و تلاش (برای جوانان علاقه مند) در یکی از زمینه های مربوط با باستان شناسی در جهان ایرانی و یا فرهنگ های مرتبط با ایران، شرط اصلی عضویت در آن است. اعضا با عضویت در جامعه مفاد اساسنامه جامعه را بطور اصولی می پذیرند و در رعایت آن و آیین نامه های جامعه ملزم هستند. افراد به چهار شکل زیر می توانند عضو جامعه شوند:

8-1- عضویت پیوسته: همه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته ی باستان شناسی هستند يا داراي مدرک كارشناسي و حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط با باستان شناسی هستند مي­توانند به عضويت پيوسته جامعه درآيند. متخصصین رشته های مرتبط با باستان شناسی نیز می توانند با تشخیص هیئت مدیره عضو پیوسته جامعه باشند.

تبصره ی 8-1-1- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باستان شناسی می توانند هم عضو پیوسته و هم عضو دانشجویی جامعه باشند. تعیین چگونگی عضویت به انتخاب خودشان خواهد بود.

8-2- عضویت دانشجویی: دانشجوياني كه در رشته ی باستان شناسی به تحصيل می پردازند مي توانند به عضويت دانشجويي جامعه درآيند.

8-3- عضویت حقوقی: سازمان ها، ارگان ها و نهادهای ملی یا بین المللی دیگری که به فعالیت های باستان شناختی یا علوم مرتبط می پردازند می توانند عضو جامعه شوند. اعضاي حقوقي جامعه از شرایطی مشابه عضویت پیوسته برخوردارند.

8-4- عضویت افتخاری: شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در باستان شناسی و زمينه هاي مرتبط با آن حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف جامعه كمك هاي موثر و ارزنده اي كرده باشند، مي توانند عضو افتخاري جامعه باشند.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن