• منشور جامعه
    Photo of پیشگفتار   

    پیشگفتار  

      کمتر کسی منکر لزوم رعایت مبانی اخلاقی و حرفه‌ای در باستان‌شناسی است و بیشتر افراد سعی می‌کنند از چهارچوب‌های…